Oferta publiczna

Twórcy sprzedażowego hitu cooking simulator

Oferta serii A i B Big Cheese Studio S.A

Termin zapisów dla inwestorów indywidualnych:
29 października – 8 listopada

do rozpoczęcia
zapisów pozostało:

DNI
GODZIN
MINUT
SEKUND

Cele oferty:

Rozbudowa zespołu​​

Produkcja trzech projektów, których wydanie zaplanowane jest do 2023 roku: B17, Pizza Empire i niezapowiedziany tytuł.

Harmonogram

14.10.2021

Publikacja Prospektu (rozpoczęcie Oferty)

18.10-27.10.2021

Road Show

28.10.2021 (do 16:00)

Budowa Księgi Popytu

do 29.10.2021 (do 8:00)

Opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, ostatecznych liczb Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ceny Akcji Oferowanych

29.10 - 8.11.2021

Zapisy na Akcje Oferowane w TMI (w dniu 8 listopada 2021 roku zapisy do godz. 17.00)

29.10 - 9.11.2021

Zapisy na Akcje Oferowane w TDI (w dniu 9 listopada 2021 roku zapisy do godz. 17.00)

do 9.11.2021

Ewentualne zapisy na Akcje Oferowane składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Koordynatora Oferty

do 15.11.2021

Przydział Akcji Oferowanych

ok. 2 tyg. od przydziału

Przewidywany termin Dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących i Praw do Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

giełda papierów wartościowych

Big Cheese Studio to działający od 2018 r. producent gier wideo z Łodzi. Model biznesowy Studia zakłada tworzenie gier z naciskiem na połączenie symulacji, ekonomii i strategii działania. W 2019 r. na rynku zadebiutowała pierwsza, autorska produkcja Studia – Cooking Simulator, której wolumen sprzedaży gry wraz z płatnymi DLC przekroczył do tej pory 1 mln. sztuk. Obecnie zespół koncentruje się nad rozwojem płatnych DLC oraz nowymi produkcjami. Strategia Studia zakłada jednoczesne prace nad 2-3 produktami. W 2021 r. spółka planuje debiut na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.

Przewagi konkurencyjne Big Cheese Studio:

w procesie produkcji i marketingu projektów Big Cheese Studio, spółka osiąga wysoką efektywność kosztową, co pozwala na zwiększenie stopy zwrotu z wyprodukowanej gry ​

doświadczenie core zespołu, który ma kilkuletnie doświadczenie w zakresie 3D, 2D, Programowanie Unity, VFX, Animacje, Design, Social Media i Content Marketing​

silne konto na platformie Steam, które charakteryzuje się silną pozycją wśród konkurencji​

współpraca z grupą PlayWay​

dywersyfikacja produktu poprzez rozwijanie funkcjonalności i Live OPS – długi cykl życia produktu.

cooking-simulator logo

Flagowy projekt studia

Cooking Simulator

Gra symulacyjna, w której gracz może sprawdzić swoje kulinarne umiejętności. Wirtualna kuchnia wyposażona jest we wszystko, czego potrzebuje profesjonalny kucharz. Użytkownik do dyspozycji ma ponad 140 produktów i 80 przepisów. Wszystko to pozwoli przyrządzić wyjątkowe potrawy – tak realne, jak w świecie rzeczywistym. Wszystkie składniki reagują na działania kucharza i podobnie jak w prawdziwym życiu, zmienia się ich temperatura, smak i wygląd. Zaawansowany silnik fizyczny czuwa nad realizmem za każdym razem, kiedy kroisz i tworzysz, rywalizujesz i bawisz się.

Istotnym elementem, nad którym pracuje spółka jest rozwój środowiska gry a tym samym monetyzacja graczy, którzy kupili Cooking Simulator. Spółka do tej pory wydała 12 aktualizacji, w tym 3 płatne DLC i bezpłatne LiveOPS, które pozwalają utrzymać zainteresowanie gry i reagować na różne eventy sprzedażowe. Nasi gracze spędzają średnio 6,5h w grze, a czas pojedynczej sesji to prawie 70 min.

0 %
sprzedaży generowane jest przez trzy największe rynki:
Ameryka Północna 39% przychodu
Zachodnia Europa 30% przychodu
Azja 17% przychodu

Struktura akcjonariatu

Wyniki finansowe

Roczne:

PLN m 2020 2019 Dynamika rdr
Przychody 11.4 7.5 53%
EBIT 8.7 5.4 61%
EBITDA 8.7 5.6 56%
Zysk brutto 8.7 5.3 62%
Zysk netto 8.2 5.1 63%

Półroczne:

PLN m 1H2021 1H2020 Dynamika rdr
Przychody 7.5 4.1 78%
EBIT 5.8 2.9 97%
EBITDA 5.8 2.9 97%
Zysk brutto 5.9 3.0 95%
Zysk netto 5.5 2.9 87%

Zachęcamy do zapoznania się z zapisem webinaru z zarządem Big Cheese Studio:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych spółki BIG CHEESE STUDIO S.A. („Spółka”), ani w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych Spółki. 

Prospekt Spółki („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Spółki („Akcje”) i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) został zatwierdzony w dniu 12 października 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych Spółki oraz dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Prospekt łącznie z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej Akcji, a także o dopuszczeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków . Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać cały Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe Spółki. 

Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, został udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem: oferta.bigcheesestudio.com jak również, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Dom Maklerski BOŚ S.A. pod adresem bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/big-cheese-studio-sa.